بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق) - علمی-پژوهشی

بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۶۴۵-۸۰۳۹
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مرداد ۱۳۷۹
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: محمد مرادی
مدیر مسئول: بابک سهرابی
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۶۴۵-۸۰۲۰
صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: ساسان مهرانی
مدیر داخلی: علیرضا نوروزی
هیئت تحریریه: محمدصادق بزاز، ذبیح الله رضایی، ایرج نوروش، محمد نمازی، علی ثقفی ، علی رحمانی، امید پورحیدری ، داریوش فروغی، بیتا مشایخی، غلامرضا کرمی، کاوه مهرانی، محمدرضا نیکبخت، مسعود عزیزخانی
وب سایت: https://acctgrev.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: acctgrev@ut.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹