نویسندگان: خدیجه دهقان آلانق
حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۶۹ - ۱۸۸
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰

چکیده

علامه امینی(ره) از علمای بزرگ شیعه در قرن (14 ه.ق) می باشد که تحقیقات دامنه داری انجام داده است؛ و به اصل ولایت و امامت و محوری بودن آن دست یافت. او محققی است که بعدها حقایقی را از تاریخ خاک گرفته بیرون کشید و موجب روشنی تاریخ و چراغ هدایت همگان گردید. در دیدگاه علامه امینی(ره) به فلسفه نظری، تاریخ موجب قیام در مقابل باطل و دفاع از حق و حقیقت می شود که به سوی کمال بشری حرکت می کند. وی آغاز و منشأ خلقت و تاریخ را الهی و سیر حرکت تاریخ را به سوی منشأ الهی و دارای مبدأ و معاد می داند. به نظر ایشان مالک حقیقی در جهان خداوند است که تاریخ را تحت مشیت خویش هدایت می کند و آنچه را که در تاریخ باید ماندگار شود، موردعنایت قرار می گیرد تا همچنان باقی بماند. ایشان دین، مذهب و نوابغ را در تاریخ بسیار اثرگذار می داند.