آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

از منظر مقام معظم رهبری(مدظلّه العالی) به مثابه متفکّر و اندیشمند اسلامی، هدف نهایی انقلاب اسلامی رسیدن به تمدّن اسلامی است و برای تحقّق آن بایستی پنج مرحله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدّن اسلامی پشت سر گذاشته شوند که تحقّق جامعه اسلامی(کشوراسلامی) چهارمین مرحله آن می باشد و داشتن اعتقادات الهی(تقوای فردی و جمعی) از الزامات آن می باشد. هدف از انجام این پژوهش، شناخت الزامات اعتقادی کارکنان ناجا در تحقّق جامعه اسلامی می باشد.      روش پژوهش توصیفی- تحلیلی(اسنادی) بوده است. درمقاله حاضر، با بررسی متون، کتب و مجلات مرتبط با موضوع پژوهش به بررسی الزامات اعتقادی کارکنان ناجا در تحقّق جامعه اسلامی پرداخته شده است.      نتایج پژوهش نشان داد: الزامات اعتقادی کارکنان ناجا در تحقّق جامعه اسلامی به دو دسته الزامات اعتقادی(نظری) و الزامات عملی تقسیم می شود. الزامات اعتقادی کارکنان عبارتنداز: ایمان به خدا- تقوا-توکُّل- معادباوری یا آخرت گرایی و الزامات عملی نیز شامل امر به معروف و نهی از منکر-اقامه نماز- تلاوت و حفظ قرآن کریم – دعا و ... می باشد.

تبلیغات