آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹

چکیده

با رشد سریع جوامع بشری و به طبع پیچیدگی فنی ساختار پروژه ها از یک طرف و دشوار شدن کنترل و مدیریت منابع مالی پروژه ها، متخصصان مدیریت پروژه همواره در پی یافتن راه حلی اثر بخش برای مدیریت پروژه ها بوده اند. فن آوری بلاک چین، رمزگذاری و تضمین ثبت تراکنش های دیجیتال و همچنین ردیابی هزینه ها را درتمامی پروژه ها امکانپذیر می سازد. در این مقاله ضمن معرفی بلاک چین و چگونگی عملکرد آن تلاش می شود تاثیر بلاک چین در تضمین امنیت و ردیابی هزینه ها در پروژه های مدیریتی ارائه گردد.

تبلیغات