رهیافتی نو در مدیریت آموزشی - نشریه علمی (وزارت علوم)

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
e-issn: ۲۴۲۳-۷۲۳X
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۰
مدیر مسئول: دکتر عبادالله احمدی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۲۰۰۸-۶۳۶۹
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر محمد رضا بهرنگی
مدیر داخلی: دکتر عباس قلتاش
هیئت تحریریه: دکتر عبادالله احمدی، دکتر محمد رضا بهرنگی، دکتر نادر سلیمانی، دکتر سید علیرضا سیادت، دکتر شاپور امین شایان جهرمی، دکتر میر محمد عباس زاده، دکتر عباس قلتاش، دکتر محمد مزیدی، دکتر سیامک رضا مهجور ، دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم، دکتر سیامک سامانی
آدرس: فارس- مرودشت- کیلومتر 3 بلوار تخت جمشید- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت- دفتر مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
تلفن: ۰۷۱۴۳۳۱۱۱۵۰
وب سایت: http://jedu.miau.ac.ir/
پست الکترونیکی: gholtash578@yahoo.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱