مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
e-issn: ۲۸۸۸-۶۳۵۵
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۱
جانشین سردبیر/قائم مقام: پروین علی پور
مدیر مسئول: غلامرضا جمشیدیها
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۳۲۲-۵۲۵۴
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: غلامرضا غفاری
هیئت تحریریه: حسین ایمانی جاجرمی، سوسن باستانی، محمدجواد زاهدی مازندرانی، خدیجه سفیری، صادق صالحی، محمد عباس زاده، غلامرضا غفاری، وحید قاسمی، اسدالله نقدی، سیدضیاء هاشمی*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: عبدالمحمد کاظمی پور
آدرس: تهران ، بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، کوچه اسلامی ندوشن، پلاک 8 ، طبقه سوم دفتر مرکزی فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
تلفن: ۰۲۱۸۸۹۹۴۳۳۷
وب سایت: https://jisr.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: jisr@ut.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷