مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه سال سوم شهریور 1397 شماره 3 (پیاپی 11) جلد دوم

مقالات

۱.

مدل پیش بینی هزینه کل در زنجیره تأمین دو سطحی همراه با ریسک عملیاتی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت توسط شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شرکت تولید قطعات خودرو)

کلید واژه ها: پیش بینی هزینه سفارش موجودی ریسک عملیاتی هزینه یابی بر مبنای فعالیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 376 تعداد دانلود : 509
تصمیمات مربوط به هزینه های زنجیرة تأمین جزء تصمیمات راهبردی می باشد. در این پژوهش، به منظور پیش بینی هزینه کل در چهار بخش سفارش، موجودی، ریسک عملیاتی و تولید از روش شبکه عصبی مصنوعی بهره گرفته شده است. داده های مورد استفاده، میزان تولید محصول، میزان سفارش خرید مواد اولیه، میزان موجودی و تقاضا در کنار هزینه های تولید، موجودی، سفارش خرید مواد اولیه و تعمیر و نگهداری ماشین آلات می باشد که به صورت ماهانه از فروردین سال 1394 تا اسفند سال 1396 از شرکت تولید قطعات خودرو اخذ گردیده است. به منظور طراحی مدل پیش بینی داده ها به دو بخش شامل داده های آموزشی و داده های آزمایشی برای آزمون مدل، تقسیم شده اند؛ سپس شبکه بهینه با 32 داده آموزش، 2 داده اعتبارسنجی و 2 داده آزمایش، 20 تعداد نرون لایه پنهان و 2 تأخیر در تکرار 7 انتخاب شد. در نهایت برای اثبات اعتبار مدل نتایج روش شبکه عصبی مصنوعی با مدل های رگرسیون چند متغیره خطی و سری زمانی (ARIMA) توسط معیارهای MAPE، MAD وRMSE مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش شبکه عصبی مصنوعی میزان خطاها را به ترتیب 38٪ برای RMSE، ٪34 برای MAD و 32٪ برای MAPE نسبت به مدل ARIMA و 50٪ برای RMSE، ٪72 برای MAD و 67٪ برای MAPE نسبت به مدل رگرسیون کاهش داده است.
۲.

جهانی شدن و فرهنگ سازمانی در سازمان های جهانی

کلید واژه ها: جهانی شدن فرهنک سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 916 تعداد دانلود : 809
امروزه سازمانها در یک محیط متغیر هستند که مستقیما تحت تاثیر روند جهانی شدن قرار دارند. این موضوع منجر به تغییرات اجتماعی بسیاری و همچنین تغییرات در فرهنگ ملی می شود که به نوبه خود بستگی به فرهنگ سازمانی، رفتار اخلاقی و ارزش های سازمان دارد. سازمانها باید دیدگاههای متفاوت افراد را به سمت قوانینی سوق دهند که دارای دیدگاه تفکر جهانی هستند. در این مقاله ضمن تعریف جهانی شدن و فرهنگ سازمانی از طریق بررسی مروری و مطالعات کتابخانه ای به بررسی جهانی شدن و رابطه آن با فرهنک سازمانی در سازمانهای جهانی پرداخته شده است.
۳.

کارت امتیازی متوازن فردی راهکار همسویی پرداخت با عملکرد در سازمان های دولتی و نیمه دولتی

کلید واژه ها: کارت امتیازی متوازن همسویی استراتژیک همسویی کارکنان با استراتژی کارت امتیازی متوازن فردی مدیریت عملکرد کارکنان آمادگی سرمایه سازمانی مدیریت سرمایه انسانی پرداخت مبتنی بر عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 803 تعداد دانلود : 871
همسویی کارکنان با استراتژی یکی از مهمترین چالش های پیش روی سازمان ها برای اجرای موفق راهبردهایشان است. اگرچه نظام مدیریت عملکرد کارکنان یکی از مهمترین سازوکارهای مدیریتی برای این مهم محسوب می شود اما فقدان و یا ضعف آن به ویژه در سازمان های دولتی و شبه دولتی کشور، که بخش اعظم اقتصاد کشور را تشکیل می دهند، مشهود بوده و اصلاح آن اجتناب ناپذیر است. ابزار کارت امتیازی متوازن فردی یکی از موفق ترین شیوه های مدیریت عملکرد کارکنان است که می تواند ابتدا اهداف شخصی کارکنان را با استراتژی سازمان همسو کرده و سپس پاداش کارکنان را به اهداف کمّی شاخص های موجود در کارت امتیازی متّصل کند. در این مقاله تجربه ی موفق حاصل از پیاده سازی الگوی کارت امتیازی متوازن فردی در معاونت اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر اساس یک روش شناسی پنج مرحله ای تشریح شده است که در آن با طراحی نقشه های استراتژی و کارت های امتیازی معاونت همسو با اهداف کلان امداد، دوازده تیم مضمون استراتژیک تشکیل و پس از طراحی کارت امتیازی فردی کلیه کارکنان طی دو مرحله، نحوه محاسبه و پرداخت اضافه کاری کاملاً تغییر کرده و حدود 25% از آن مستقیماً بر اساس عملکرد پرداخت می گردد. صرف نظر از نتایج قابل توجه اجرای استراتژی در سطح سازمانی، از جمله دستاوردهای مستقیم اجرای این طرح برای کارکنان می توان به کاهش 30% میانگین سرانه اضافه کار حضوری کارکنان، افزایش 4 برابری میانگین سرانه فعالیت های ورزشی و تبدیل شدن استراتژی به عنوان 25% از کار هر روز هر فرد اشاره کرد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- تحلیلی است.
۴.

مروری بر ضایعات نان (ضرورت کاهش ضایعات نان برای افزایش بهره وری)

کلید واژه ها: نان مواد غذایی ضایعات ضایعات نان الگوی مصرف بهره وری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 259 تعداد دانلود : 287
نان در سراسر دنیا، یک غذای اصلی محسوب می شود. معمولاً از آرد گندم خمیری تهیه می کنند که به کمک خمیرمایه ور می آید و حجمش زیاد می شود و در نهایت درون فر یا تنور آن را می پزند. نان یکی از مهم ترین مواد غذایی مورد مصرف در دنیا می باشد که در اکثر کشورها به خصوص در کشور ما، بخش مهمی از نیاز طبقات کم درآمد و آسیب پذیر جامعه را تشکیل می دهد. جمعیت ایران نیز علیرغم اینکه حدود یک درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهد ولی حدود 5/2 درصد گندم جهان را مصرف می کند که بیش از سطوح استاندارد بین المللی است. امنیت غذایی در ایران رابطه تنگاتنگی با گندم، نان و ضایعات مربوط به آن دارد. بررسی الگوی مصرف موادغذایی در استان های مختلف کشور نشان می دهد که نان عمده ترین گروه غذایی تامین کننده انرژی و پروتئین دریافتی روزانه می باشد. مسئله ضایعات نان از مسائل مهم و گریبانگیر جامعه امروز به شمار می آید، چرا که با وجود تولید بالای گندم در کشور، از بزرگترین واردکنندگان گندم در دنیا محسوب می شدیم. قسمت اعظم ضایعات نان که از طرف برخی سازمان ها با میزان های متفاوت اعلام می شود عملاً در مرحله مصرف ایجاد می شود. البته ضایعات نان منشأ تولید را نیز دارد که در این زمینه می توان عدم یکنواختی کیفیت آردها که درنتیجه عدم اختلاط گندم ها بوجود می آید برشمرد. میزان ضایعات نان در کشورهای کمتر توسعه پیدا کرده بیشتر می باشد. کاهش ضایعات نیز با میزان بهره وری در ارتباط است. هرچقدر ضایعات کمتر شود میزان بهره وری افزایش می یابد. در این مقاله به ضایعات نان، عوامل موثر بر ضایعات نان و همچنین راه های کاهش ضایعات نان می پردازیم.
۵.

شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر نوآوری در صادرات غیرنفتی

کلید واژه ها: نوآوری صادرات رشد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 832
امروزه صادرات به مقوله بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها تبدیل شده است ، بخصوص برای کشورهای که مزیت های صادراتی بالایی دارند. از اینرو توجه به آن مهم و ضروری است. نوآوری یکی از مقوله های مهمی است که در صادرات نقش دارد. اما عوامل متعددی وجود دارند که بر خود نوآوری تاثیر گذار هستند. این پژوهش قصد دارد تا عوامل تاثیر گذار بر نوآوری در صادرات را مورد بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی – توصیفی می باشد. جامعه آماری آن را کارشناسان و خبرگان شرکت های کوچک و متوسط تشکیل دادند که تعداد 20 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه خبرگان براساس متغیرهای تحقیق تدوین گردید و بین آنان توزیع شد. پرسشنامه های گردآوری شده با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی تحلیل شدند. و نتایج بدین شرح بدست آمد ؛ نوع صنعت ، اثربخشی استراتژیک ، اندازه شرکت ، مزیت رقابتی و هزینه های تحقیق و توسعه به ترتیب در اولویت های 1 تا 4 بعنوان عوامل موثر بر نوآوری قرار گرفتند.
۶.

آینده پژوهی

کلید واژه ها: آینده پژوهی مطالعات آینده آینده نگاری دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 143 تعداد دانلود : 865
انسان همواره تلاش کرده است تا در حد تشخیص و توان خود برای نسلهای بعدی میراثی را بر جایگذارد که تا جای ممکن آینده اش را تأمین کند. بدین ترتیب، شاید بتوان توجه همیشگی آدمی به کسب، ذخیره و به میراث گذاشتن عواملی همچون ثروت، قدرت، منابع فیزیکی، دانش و فناوری را از این دیدگاه توجیه کرد. آینده پژوهی از مباحثی است که می توان آن را در زمره اصلی ترین دغدغه های دولتمردان، اندیشمندان و البته، پژوهشگران در دهه های اخیر تلقی کرد. آینده پژوهی در پی شناسایی، ابداع، ارائه، آزمون و ارزیابی آینده های ممکن و محتمل است تا بر پایه ی ارزش های جامعه، آینده های مرجّح را انتخاب و برای پی ریزی ساخت مطلوب ترین آینده، کمک کند. در این میان بخشی از حوزه مطالعات آینده در دانشگاهها به آینده پژوهی اختصاص یافته است.
۷.

بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر تمایل و انگیزه خرید مصرف کنندگان در میان مصرف کنندگان میانسال درشهرستان ساوه

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند تمایل خرید مصرف کنندگان انگیزه خرید مصرف کنندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 101 تعداد دانلود : 44
در پژوهش حاضر تاثیر مفهوم روانشناختی اجتماع برند شامل انگیزه خرید مصرف کنندگان، تمایل به شرکت در رویدادهای اجتماعی جامعه برند، تمایل به پرداخت حق بیمه برای عضویت در انجمن برند، تمایل خرید مصرف کنندگان، تبلیغ کلامی، تبلیغات برند، کیفیت ادراک شده و ارزش ویژه برند می باشد که تاثیر آنرا بر روی تمایل و انگیزه خرید مصرف کنندگان برند مزمز سنجیدم. در طی پژوهش پرسشنامه ای طراحی شد و بین 384 نفر از مصرف کنندگان شهرستان ساوه پخش شد. در این پژوهش 6 فرضیه در نظر گرفته شد که تاثیر ارزش ویژه برند بر تمایل و انگیزه خرید مصرف کنندگان سنجیده شد. با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه تاثیر تمام عناصر مفهوم روانشناختی جامعه برند بر تمایل و انگیزه خرید مصرف کنندگان برند مزمز تاثیر گذاشته و تمام فرضیات پذیرفته شده است.
۸.

نقش ابعاد منش ورزشی در پیشبینی موفقیت ورزشی ورزشکاران رشته بهکاپ

کلید واژه ها: منش ورزشی موفقیت ورزشی ورزشکاران رشته بهکاپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 781 تعداد دانلود : 808
این پژوهش با هدف بررسی نقش ابعاد منش ورزشی در پیش بینی موفقیت ورزشی ورزشکاران رشته بهکاپ صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را 130 نفر از ورزشکاران رشته بهکاپ تشکیل دادند که از این تعداد 100 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه موفقیت ورزشی رابرنز و نرشر (PSQ) و همچنین پرسشنامه مقیاس چند بعدی منش ورزشی (MSOS) بود. جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نیز برای تعیین قدرت پیش بینی کنندگی منش ورزشی از آزمون رگرسیون چندگانه با روش همزمان استفاده گردید. یافته ها نشان داد که بین درک موفقیت ورزشی با منش ورزشی (001/0, sig= 63/0 r=) در سطح 05/0 α= رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که منش ورزشی می توانند تغییرات مربوط به موفقیت ورزشی را در ورزشکاران رشته بهکاپ پیش بینی کنند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶