روستا و توسعه

روستا و توسعه

روستا و توسعه زمستان 1389 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

نظرسنجی در باره برخی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تعاونی­های مرتع­داری و جنگل­داری از لحاظ میزان اشتغال­زایی برای دستیابی به توسعه روستایی در استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تحلیل و تعیین فرایند مطلوب انجام برنامه­ریزی توسعه روستایی در کشور بر اساس رویکرد برنامه­ریزی ارتباطی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

عوامل تعیین­کننده سطح توانمندی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در مناطق روستایی: مطالعه موردی استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

چالش­های جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی موانع توسعه کسب و کارهای کشاورزی در استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶