روستا و توسعه - علمی-پژوهشی

روستا و توسعه


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۶۴۵-۶۴۸۶
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۸ اسفند ۱۳۸۴
مدیر مسئول: دکتر علی کیانی راد
ناشر: موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
p-issn: ۱۵۶۳-۳۳۲۲
صاحب امتیاز: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر بهاءالدین نجفی
مدیر داخلی: یداله آذرین فر
مدیر اجرایی: یداله آذرین فر
هیئت تحریریه: حسن افراخته، احمد اکبری، جواد ترکمانی، محمود دانشور کاخکی، اسداله زمانی پور، سیروس سلمان‌زاده، عباس شاکری، علی شکوری، اسماعیل شهبازی، مهدی طالب، علی‌اکبر مهرابی، سید جواد میر، بهاء الدین نجفی، سعید یزدانی
آدرس: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید عضدی(آبان) جنوبی، خیابان رودسر شرقی، پلاک 5، طبقه 4 - صندوق پستی: 1515-15815
تلفن: ۰۲۱۴۲۹۱۶۳۴۴
وب سایت: http://rvt.agri-peri.ac.ir/
پست الکترونیکی: rvt@agri-peri.ac.ir
کد پستی: ۱۵۹۸۶۳۷۳۱۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰