روستا و توسعه - علمی-پژوهشی

روستا و توسعه


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی  

مدیر مسئول: دکتر سید جواد میر 

سردبیر: دکتر محمدحسین کریم 

مدیر داخلی: فرهاد بلادر 

هیئت تحریریه: دکتر حسن افراخته، دکتر احمد اکبری، دکتر جواد ترکمانی، دکتر محمود دانشور کاخکی، دکتر صمد رحیمی سوره، دکتر اسدالله زمانی پور، دکتر حبیب الله زنجانی، دکتر عزت الله سام آرام، دکتر سیروس سلمان زاده، دکتر عباس شاکری، دکتر علی شکوری، دکتر اسماعیل شهبازی، دکتر مهدی طالب، دکتر محمد حسین کریم، دکتر علی اکبر مهرابی، دکتر سید جواد میر، دکتر سعید یزدانی 

نشانی: تهران، خیابان کریم خان زند، انتهای آبان جنوبی، خیابان رودسر، پلاک 5، طبقه 10،

تلفن:42916452(021)     

وب سایت: http://rvt.agri-peri.ir/

پست الکترونیک: roosta-towse-e@agri-peri.ir 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۸ اسفند ۱۳۸۴
ناشر: وزارت جهاد کشاورزی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰