روستا و توسعه - علمی-پژوهشی

روستا و توسعه


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۶۴۵-۶۴۸۶
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۸ اسفند ۱۳۸۴
مدیر مسئول: سید حسن کاظمی
ناشر: وزارت جهاد کشاورزی
p-issn: ۱۵۶۳-۳۳۲۲
صاحب امتیاز: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: بهاءالدین نجفی
مدیر داخلی: فرهاد بلادر
مدیر اجرایی: فرهاد بلادر
هیئت تحریریه: حسن افراخته، احمد اکبری، جواد ترکمانی، محمود دانشور کاخکی، صمد رحیمی سوره، اسداله زمانی پور، حبیب الله زنجانی، سیروس سلمان زاده، عباس شاکری، علی شکوری، اسماعیل شهبازی، مهدی طالب، علی اکبر مهرابی، سید جواد میر، بهاء الدین نجفی، سعید یزدانی
آدرس: تهران، خیابان کریم خان زند، انتهای شهید عضدی(آبان)جنوبی، خیابان رودسر، پلاک 5، طبقه دهم
تلفن: ۰۲۱۴۲۹۱۶۰۰۰
وب سایت: http://rvt.agri-peri.ac.ir/
کد پستی: ۱۵۹۸۶۳۷۳۱۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰