مهران خلج

مهران خلج

مدرک تحصیلی: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رباط کریم، دانشگاه آزاد اسلامی ، رباط کریم ، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

ارائه مدل تخلیه انبار پیک با ظروف ناهمگن در شرایط اضطرار با رویکرد الگوریتم های هوش ازدحامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۸۳
برنامه ریزی برای تخلیه سلول های انبارها یکی از مسائل چالش برانگیز در زمان وقوع بحران است. نیاز به لجستیک اضطراری جهت استفاده موثر از تجهیزات، از اهمیت بالایی برخوردار است. دراین مطالعه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه مسیریابی و زمان بندی هم زمان وسایل نقلیه ناهمگن (ظروف پیک) جهت تخلیه سلول های انبار پیک در شرایط اضطراری (عدم انطباق قطعه با برنامه پیک)، به منظور حداقل کردن زمان جابجایی و حداکثر کردن قابلیت اطمینان مسیرها به دلیل ازدحام راهرو های انبار پیشنهاد شده است. برای حل مدل پیشنهادی از روش محدودیت اپسیلون توسعه یافته استفاده شده است. در مدل پیشنهادی امکان ارائه خدمت جهت هر سلول انبار که می بایست تخلیه گردد، توسط ظروف پیک ناهمگن به مناطق لجستیکی/ انبار بازکاری با ظرفیت محدود در نظر گرفته شده است. برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی، مدل بر روی یک مثال تصادفی اجرا و نتایج محاسباتی ارائه شده است. نتایج حاصل از حل مسئله نشان دهنده وجود تعارض بین توابع هدف استفاده شده می باشد. جهت بررسی مدل در مقیاس بزرگ با توجه به Np-hard بودن مسائل مسیریابی، از سه الگوریتم ازدحام ذرات (PSO)،کلونی مورچگان(ACO) و کلونی زنبور عسل (ABC)، از گروه الگوریتم های هوش ازدحامی استفاده شده و نتایج با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج حل مسئله در مقیاس بزرگ جهت یافتن بهترین مسیر جابجایی نشان دهنده عملکرد بهتر الگوریتم ازدحام ذرات می باشد.
۲.

بررسی تأثیرات بیماری کرونا بر نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکرد گراف R-تاپسیس(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۴۸
سازمان های دفاعی نیاز به هوشمندی برای افزایش آمادگی و چابکی خود در مقابل تهدیدها و پیامدهای مختلف دارند، مخصوصاً در مواردی که یک اتفاق منجر به سلسله ای از پیامدهای گوناگون می شود. یکی از این موارد هوشمندی، دانستن میزان تغییرات و متغیرهای مورد علاقه سازمان به دلیل رخداد حوادث گوناگون می باشد. در این موارد، آگاهی از این میزان تغییرات، برنامه ریزی مناسبی را جهت کاهش آن در اختیار مدیران قرار می دهد. روش های مختلفی برای تحلیل سناریو در ادبیات موضوع موجود می باشد که دارای نقاط ضعف و قوت خود می باشند. در این پژوهش، یک چارچوب تحلیل سناریو بر مبنای روش علّی گراف R  و روش تاپسیس برای بررسی تأثیرات بیماری کرونا بر نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نهاجا) ارائه می گردد. نتایج بدست آمده نشان می دهد به دلیل رخداد کرونا، بیشترین اهمیت در بین متغیرها مرتبط با عامل اختلال در آموزش های مهارت محور می باشد و کمترین اهمیت متعلق به متغیر هزینه ی کل می باشد. بر پایه این نتایج بدست آمده، مدیران راهبردی می توانند سیاست های مناسب را جهت کاهش این پیامدها پایه ریزی کنند.
۳.

بررسی رابطه بین شاخص های ارزیابی مدیریت جهادی و مدیریت راهبردی در نیروهای مسلح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۸
لازمه هرگونه اقدام برای رفع مشکلات کشور بهره گیری از مدیریت جهادی یا همان کار و تلاش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت است، هدف تحقیق بررسی رابطه بین دو موضوع کلیدی مدیریت جهادی و راهبردی و در نهایت شناخت شاخص های مؤثر است. این تحقیق، کاربردی توسعه ای و روش آن پیمایشی، توصیفی، تحلیلی است. جامعه آماری به تعداد 135 نفر که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 100 نفر انتخاب گردید. روش انجام تحقیق به این صورت است که نخست شاخص های اصلی مدیریت جهادی و مدیریت راهبردی شناسایی گردید و سپس دو پرسشنامه جداگانه ای برای ارزیابی شاخص های مدیریت جهادی و راهبردی، طراحی شده، در ادامه یک مدل مفهومی ارائه شده که برازش آن از طریق آزمون مورد تأیید قرار گرفته است، سپس مدل از روش معادلات ساختاری حل شده و بر اساس نتایج، ضریب همبستگی میان مدیریت جهادی و راهبردی 0.89 به دست آمد. نتایج به دست آمده دلالت بر وجود رابطه مستقیم بین شاخص های دو سبک مدیریت جهادی و مدیریت راهبردی دارد، در تحلیل نتایج نیز نشان داده شده است بهبود در شاخص های مدیریت جهادی سبب بهبود و اثربخشی در شاخص های مدیریت راهبردی خواهد شد.
۴.

تجزیه وتحلیل عملکرد منابع انسانی با رویکرد DEA دو مرحله ای در شرکت آذر نوش شکوفه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۶۹
سنجش و ارزیابی همواره مورد توجه انسان بوده است . ارزیابی عملکرد منابع انسانی برای سازمانها و مدیران بسیار مورد توجه قرار گرفته است که نقش بسیارمهم و راهبردی را دارا شده است وازعناصرتأثیر گذار بر مزیت رقابتی سازمان محسوب می شود . در این مقاله ازکاربرد تحلیل پوششی دادهای دو مرحله ای (DEA) در تجزیه وتحلیل کارایی و عملکرد کارکنان بهره برده شده است. هرچند مدل های کاربردی مختلفی در این حوزه ارائه شده است اما این مدل ها با مشکلاتی مواجه هستند و تمامی نیازهای تصمیم گیران را برآورده نمی سازند. مدل کاربردی ارائه شده در این تحقیق، مشکلات مدل های پیشین را که تکیه برفاکتور های به غیر ساعات اضافه کار ، حقوق ، مرخصی به عنوان ورودی اولیه و ساعات مفید کاری وساعات میزان حضور در جلسات آموزشی به عنوان خروجی میانی ومقدار تولِید سالم ، و تولید ناسالم برای در نظرگرفتن خروجی نهای می باشد را دارند ، کامل کرده ومرتفع می نمایید . در نتیجه، یکی از روشهای جدید ارزیابی عملکرد کارکنان، روش تحلیل پوششی داده است که یک روش چند معیاره برای تصمیم گیری و سنجش عملکرد کارکنان و شرکتها می باشد. مدل کاربردی پیشنهادی در ارزیابی کارایی و اثربخشی وعملکرد کارکنان شرکت آذر نوش شکوفه مورد استفاده قرار گرفته و تحلیلی جهت بهبوده هم زمان کارایی و اثربخشی هر یک از کارکنان وعملکرد بهینه تولید در اختیار تصمیم گیران قرار می دهد.
۵.

ارائه مدلی ریاضی دو هدفه مبتنی بر رویکرد برنامه ریزی استوار برای مسأله مکان یابی – موجودی با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان پاسخگویی تقاضا و تخفیفات چند سطحی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۲۹۸
در این پژوهش مدلی ریاضی دو هدفه جهت بهینه سازی شبکه توزیع کالا در زنجیره تأمین سه سطحی مبتنی بر مدل های مکان یابی- موجودی با هدف مکان یابی مراکز توزیع توسعه داده می شود که در آن تخصیص مناسب مشتریان به منظور حداکثرسازی پوشش تقاضا، افزایش میزان فروش از طریق اعمال سیاست های تخفیف و در نهایت بهبود سامانه حمل ونقل کالا از طریق ارائه فروش بسته ای در مقایسه با فروش تکی انجام می گیرد. ازطرفی سیاست فروش بسته ای از طریق ایجاد سطح قیمتی مناسب جهت ارائه به مشتری، باعث افزایش میزان فروش و در نهایت افزایش حاشیه سود بنگاه ها می شود. در این تحقیق برای بالا بردن سطح اطمینان مشتری نسبت به تقاضا سعی کرده ایم در این مدل حداقل 80درصد تقاضای مشتری پاسخ داده شود. که مدل حاضر سعی در بیشینه سازی آن دارد. جهت نزدیک تر شدن به مسائل دنیای واقعی نیز برخی پارامترها تحت شرایط عدم قطعیت در نظر گرفته شده اند و از تکنیک برنامه ریزی استوار برای حل آن استفاده شده است. در پایان جهت اعتبار سنجی مدل ارائه شده، مثالی مطابق با مسائل دنیای واقعی طراحی و توسط نرم افزار GAMS حل و نتایج آن ارائه شده است.
۶.

ارائه ماتریس ترکیبی ارزیابی موجودی انبار بر اساس قابلیت ذاتی و واقعی فروش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۷۳
در این مقاله یک ماتریس ارزیابی و بهینه سازی موجودی انبار در سیستم های خدمات پس از فروش با در نظر گرفتن دو عامل ماهیت ذاتی قطعه و ماهیت واقعی ارائه شده است . تابع تقاضای قطعات در شرکتهای خدمات پس از فروش به پارامترهای مختلفی وابسته است و همواره قابل پیش بینی نیست. در شرایط واقعی کمبود قطعه وسرویس دهی نامناسب سازمان های خدمات پس از فروش سبب نارضایتی مشتریان و مراجعه آنها به رقبا خواهد شد . از سوی دیگر استفاده از روش های صرفا ریاضی در سیستم کنترل موجودی به دلیل وجود عدم قطعیت و ابهام در شرایط واقعی همواره امکان پذیر نیست . بنابراین به منظور تصمیم گیری در چنین شرایطی نیاز به یک الگوی مناسبی است که در هر لحظه بتواند موجودی ها را رصد کرده و چارچوب مناسبی در خصوص عملکرد واقعی دراختیار قرار دهد . دراین مقاله مدل ماتریسی ارائه شده است که توانایی بررسی وضعیت پیش بینی شده با واقعی را دارد و می تواند الگوی مناسبی برای تصمیم گیری در چنین شرایطی باشد .مزیت دیگری که روش ارائه شده دارد بحث کاربردی بودن آن و قابل تعمیم به شرکتها و سازمانهای تولیدی است ،در انتها نیز مدل مربوطه در خصوص یک شرکت خدمات پس از فروش استفاده و خروجی های مدل ماتریسی مورد تحلیل قرارگرفته است.
۷.

ارزیابی و بهبود عملکرد سیستم های دو مرحلهای با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(مطالعه موردی: پروژه های شرکت سورنا سیستم شرق)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۰
در این تحقیق، ضمن بهبود مدل های قبلی موجود وبررسی تشابهات ساختاری بین آنها، مدل کارآمدتری ارائه می گردد که قادر است ضمن ارزیابی همزمان عملکرد DMU یک سیستم دو مرحله ای و به تبع آن ارزیابی عملکرد کل سیستم، راه حل ها و راه کارهای بهبود وضعیت را به گونه ای ارائه دهد که با پیروی از آنها بتوان وضعیت عملکرد را به حد ایده آلی تصویر نمود. مدل مطرح شده ، مشکلات مدل های پیشین را که منجر به ارائه مجموعه جواب نشدنی ونامعتبر می گردید نیز مرتفع می نماید . ازنتایج کاربردی ویژه این تحقیق مدل مفهومی ارزیابی عملکرد پروژه های بازرسی وحفاظت الکترونیکی شرکت سورناسیستم می باشد ایجاد روشی برای بهینه نمودن کارایی واثربخشی باتوجه به میزان تاثیرهریک ازمولفه ها ورودی های اولیه ومیانی برخروجی نهایی وعملکرد اجماعی پروژه ها می باشد. هزینه های ریالی برنامه های تبلیغاتی وپرسنلی وتجهیزات (به عنوان سه مولفه های ورودی)، ارزش ریالی هزینه ها یارائه خدمات (خصوصی وعمومی ) پروژه های بازرسی وحفاظت الکترونیکی(به عنوان دو مولفه های خروجی میانی) وشاخص ومیزان ریالی کارهای انحرافی وارزش ریالی پروژه های بازرسی وحفاظت الکترونیکی (به عنوان دو مولفه های خروجی نهایی،اهداف) موردتحلیل وبررسی قرارخواهندگرفت.
۸.

تجزیه و تحلیل مبتنی بر ریسک عملکرد سیستم تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آنالیز ریسک عدم قطعیت قابلیت اطمینان تئوری دمپستر و شافر تئوری امکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۳۹۳
سیستم های تولید همواره با ریسک های مختلفی از جمله ریسک توقف و از کار افتادگی روبرو هستند. تجزیه و تحلیل ریسک عملکرد سیستم تولید، در حالی که داده های واقعی و مناسب در دسترس نیست باعث بروزخطا در پیش بینی پارامترها و سبب تصمیمگیری غلط خواهد شد. شرایط عدم قطعیت حالتی است که داده های مناسب برای تصمیمگیری وجود ندارد و در حالتی خاص از عدم قطعیت تصمیمگیرنده با فقدان اطلاعات مواجه است. ریسک حالتی از عدم قطعیت است که اطلاعات از گذشته سیستم به طور ناقص در دسترس است. ریسک موجود در سیستم های تولیدی با عدم تحقق قابلیت اطمینان دستگاهها ارتباط مستقیم دارد، در این پژوهش نخست سوابق و رابطه بین ریسک و قابلیت اطمینان مورد بررسی قرار گرفته سپس با بهره گیری از تئوری دمپستر شافر مدلی برای حداکثر سازی قابلیت اطمینان با توجه به ریسک موجود ارائه شده است. از آنجایی که محاسبه دقیق قابلیت اطمینان برای سیستم های و فرایندهای پیچیده وقتی که داده های درستی از شکست در اختیار نیست به شدت مشکل و پیچیده میشود در روش جدیدی که ارائه شده، به جای استفاده از روش های کاملا کیفی، ازتئوری دمپسترو شافر استفاده شده که در آن از همه داده های در دسترس برای تصمیمگیری استفاده شده است. استفاده از این روش سبب به دست آمدن محدوده های ریسک برای تجهیزات و ماشین آلات میگردد.این محدوده ها با توجه به رابطه ای که بین ریسک و قابلیت اطمینان دستگاه وجود دارد در یک ماتریس تحلیل ریسک ترسیم و میزان تغییرات برای رسیدن به ریسک پایین تر مشخص شده است، تمامی روش ارائه شده با بهره گیری از اطلاعات یک شرکت تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است، تمرکز کارهایی که تاکنون در خصوص ارزیابی قابلیت اطمینان انجام شده است روی استفاده از تئوری احتمال بوده که در آن با تعیین نوع توزیع های شکست اجزا به پیش بینی زمان شکست پرداخته شده است در حالی که تحقیق حاضر ارائه دهنده تغییر نگرشی برای کاربردی کردن استفاده همزمان از تئوری امکان و تئوری احتمال است.
۹.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در فرایند پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با رویکرد گسترش عملکرد کیفیت در گروه صنعتی بهمن دیزل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۹
هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در فرایند پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع در گروه بهمن دیزل است. با شناسایی و اولویت بندی این عوامل می توان ریسک پیاده سازی سیستم برنامه ریزی را کاهش داد و به اختصاص منابع مناسب برای بودجه بندی صحیح، هدفدار و بهینه پرداخت. بدین منظور، پرسشنامه ای از عوامل بحرانی موفقیت تدوین شد و در اختیار جامعه پژوهش، شامل مدیران ارشد و مشاوران گروه بهمن قرار گرفت. به کمک روش تحلیل عاملی اکتشافی، هفت عامل در گروه عوامل بحرانی قرار گرفت. به همین منظور، پس از طراحی مدل هفت عاملی، به کمک روش گسترش عملکرد کیفی 18 عامل فنی در رابطه با این هفت عامل شناسایی و اولویت بندی شدند. در نهایت مشخص شد با اجرای مدل هفت عاملی، 5/89 درصد از عوامل بحرانی موفقیت شناسایی خواهد شد؛ از این رو برای دستیابی به مدل یادشده، 18 عامل به منظور بودجه بندی هدف دار منابع به ترتیب اولویت پیشنهاد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان