سید حسین میرجلیلی

سید حسین میرجلیلی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
رتبه علمی: استاد اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پست الکترونیکی: seyedhossein.mirjalili@gmail.com
وب سایت شخصی: http://hosein.mirjalili.com
لینک رزومه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰۴ مورد.
۱.

مستشاران خزانه داری و مسئله پرداخت حقوق پس از مشروطه (1290-1300)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۴۰
پس از استقرار نظام مشروطیت، پرداخت حقوق به یک مسئله بحرانی برای دولت تبدیل شد. بررسی اسناد وزارت مالیه نشان می دهد که دولت به دلیل عسرت مالیه، توانایی پرداخت کامل و به موقع حقوق ها را نداشته است. دولت و مجلس تلاش بسیاری برای حل مشکلات ناشی از پرداخت حقوق ها به خرج دادند که یکی از آنها اصلاح ساختار فرسوده وزارت مالیه بود. در یک اقدام مهم، در سال 1290، با تصویب مجلس شورای ملی، خزانه داری کل تشکیل شد تا زمام امور مالیه کشور را به دست بگیرد. خزانه داری کل اختیارات بسیاری داشت که یکی از مهمترین آنها، مسئولیت پرداخت تمامی هزینه های دولتی از جمله پرداخت حقوق ها بود. برای ریاست این اداره، طی یک بازه زمانی ده ساله، چهار مستشار خارجی به استخدام دولت درآمدند که پرداخت حقوق از چالش های اصلی هرکدام از آنها بود. این مقاله تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که مستشاران خزانه داری کل چه تمهیداتی برای حل مسئله پرداخت حقوق انجام دادند و در نهایت تا چه میزان توانستند به اهداف خود و دولت مشروطه، که همان ساماندهی وضعیت بحران زده پرداخت حقوق بود، دست پیدا کنند؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که این مستشاران در راستای حل مسئله پرداخت حقوق با اجرای سیاست افزایش درآمدها و کاهش هزینه های دولت تلاش کردند با اولویت دادن به پرداخت حقوق های جاری و کاهش برخی حقوق ها مسئله پرداخت ها را حل کنند، اما بی ثباتی سیاسی، خالی شدن خزانه، مداخله حکام ولایات و منازعه با وزرای مالیه بر سر حدود اختیارات مانع به انجام رسیدن اقدامات آنها شد.
۲.

بررسی بحران مالی جهانی: نقد کتاب سقوط آزاد، بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۴
در این مقاله، کتاب سقوط آزاد،بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی [1] که در باره علل بروز بحران مالی 2007-2009 در اقتصاد آمریکا است، ارزیابی شده است. اهمیت بررسی اثر از آن جهت است که نویسنده کتاب از اقتصاددانان مشهور جهانی است و این کتاب تاکنون به بیش از 20 زبان ترجمه شده است. برای گردآوری اطلاعات در این مقاله از روش بررسی اسناد علمی استفاده شده است. شیوه پژوهش به صورت توصیفی-تطبیقی است. کتاب از تسلسل منطقی برخوردار است و از شکل گیری بحران،شروع نموده و سپس پیامدها، سیاست ها، انگیزه ها و اصلاحات لازم در اقتصاد و نگرش جامعه آمریکا را مطرح کرده است. کاستی های شکلی اثر علاوه بر اشتباه های حروف نگاری و نیاز به بازنگری برخی اصطلاحات انگلیسی، عدم ترجمه زیرنویس های فصول است که 73 صفحه ترجمه کتاب را تشکیل می دهد. به رغم انسجام اثر، مهمترین نقدهای محتوایی، حذف آمریکا از عنوان کتاب، به رغم آنکه تمام اثر در باره اقتصاد آمریکا است، عدم استفاده از عبارت بحران مالی در عنوان کتاب به رغم آنکه محتوای کل کتاب که در باره آنست، توجه ناکافی به آثار اقتصاد ریگانی در شکل گیری بحران مالی و غفلت از ریسک سیستماتیک است.
۳.

تحلیل تأثیر ابعاد راهبری شرکتی بر مؤلفه های تصمیمات مدیریت مالی شرکت (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۵۹
یکی از عوامل اصلی ارتقاء کارایی مالی و اقتصادی بنگاه، نظام راهبری و یا حاکمیتی شرکتی می باشد که شامل مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهام داران و سایر گروه های ذی نفع است. همچنین اهمیت تصمیمات مدیریت مالی شرکت در تخصیص بهینه منابع و نقش راهبری شرکتی در بهبود آن، ضرورت پرداختن به این موضوع را نشان می دهد. از این رو در این پژوهش با استفاده از داده های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 97-1393، میزان و جهت اثرگذاری ابعاد مختلف حاکمیتی شرکتی از جمله مالکیت و استقلال هیات مدیره، سهم سرمایه گذاران نهادی و دوگانگی مدیران عامل بر مولفه های تصمیمات مدیریت مالی برآورد شده است. بدین منظور مؤلفه های راهبری شرکتی به عنوان متغیرهای پیش بین و متغیرهای اهرم، اندازه و عمر شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد مالکیت سهام هیأت مدیره بر تصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد شرکت، تاثیر معنی دار دارد. همچنین استقلال هیأت مدیره به عنوان یکی از ابعاد حاکمیتی شرکتی، به صورت معنی داری با سه مولفه ی تصمیمات مدیریت مالی در ارتباط است.
۴.

A Review of “Economics in the Time of COVID-19” by Baldwin and Mauro

تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۴۸
This review provides an assessment of the collection of contributions on the economic issues of COVID-19. The paper focused on the structure of the book and chapters’ content, quality of the publication, missing topics, predictions, and the pandemic effects on poverty and inequality. As the book is written during the initial stages of the pandemic, it does not contain the digital economy, cryptocurrency, health economics issues, sovereign debt, and resilience. The book is a useful text for graduate students in Economics and illuminating for economic policies during the COVID-19 pandemic._x000D_ This review provides an assessment of the collection of contributions on the economic issues of COVID-19. The paper focused on the structure of the book and chapters’ content, quality of the publication, missing topics, predictions, and the pandemic effects on poverty and inequality. As the book is written during the initial stages of the pandemic, it does not contain the digital economy, cryptocurrency, health economics issues, sovereign debt, and resilience. The book is a useful text for graduate students in Economics and illuminating for economic policies during the COVID-19 pandemic
۵.

Review of “The Art of Sanctions; A View from the Field” by Richard Nephew

تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۵۴
Sanction is defined as the restrictions over economic activity imposed by one international actor. It is a foreign policy tool in the United States foreign policy. Three key terms discussed throughout the book are sanction, pain, and resolve of sanctioned country. In the nine chapters of the book, the author discussed the design, and implementation of economic sanctions. The main points raised in the review are: a one-sided account of the book. It is an account of the sanction sender’s perspective. The other side of sanctions is the humanitarian problem stemming from sanctions. Moreover, studies on the economic consequences of sanctions on Iran were briefly presented, which are ignored in analyzing the implementation of the sanctions. The literature includes reducing economic growth, increasing income inequality, intergenerational effects of sanctions, effect of sanctions on food security, and impact of sanctions on public health expenditures._x000D_ Sanction is defined as the restrictions over economic activity imposed by one international actor. It is a foreign policy tool in the United States foreign policy. Three key terms discussed throughout the book are sanction, pain, and resolve of sanctioned country. In the nine chapters of the book, the author discussed the design, and implementation of economic sanctions. The main points raised in the review are: a one-sided account of the book. It is an account of the sanction sender’s perspective. The other side of sanctions is the humanitarian problem stemming from sanctions. Moreover, studies on the economic consequences of sanctions on Iran were briefly presented, which are ignored in analyzing the implementation of the sanctions. The literature includes reducing economic growth, increasing income inequality, intergenerational effects of sanctions, effect of sanctions on food security, and impact of sanctions on public health expenditures.
۶.

The Impact of Shadow Banking on the Financial Stability: Evidence from G20 Countries(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۲۱۴
Shadow banking is a term that came out of the financial crisis of 2007-2009. There is a belief that shadow banking was one of the crisis reasons. Because the excessive expansion of shadow banking endangers the financial stability of countries, this paper examines the impact of shadow banking on financial stability using data from 14 countries of the G20 during 2002-2018. We divided countries into four groups according to the level of shadow banking activity; then, we employed the quantile regression method. The results indicated that shadow banking hurts financial stability (positive impact on financial instability) in countries with a high shadow banking index (fourth group countries). One unit of increase in the shadow banking index increases financial instability in the fourth group countries (high shadow banking) by 1.6 units. But in countries where shadow banking is not very strong (other three groups), shadow banking does not significantly affect financial stability.
۷.

Macro-Prudential Policies and Financial Cycle in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۲
Financial markets are channels for attracting surplus financial resources and allocating them to investment. Macro-prudential policy needs to consider financial cycle in order to assess the state of the financial sector, predict its developments and justify the need for specific policy tools. we examined the effect of macro-prudential policies on financial cycle of Iran's economy Over the period 2008-2018 using Unobserved Components Structural Time Series Model. We explored the effect of macro-prudential policy index and other variables on the financial cycle. The findings of this study, using the Generalized method of moments (GMM) for the time series data, suggested that the macro-prudential policy index has a negative and significant effect on the financial cycle in the Iranian economy. Also, the probability(likelihood) of a banking crisis, the interbank market loan rate and the economic growth index have positive and significant effect on the financial cycle.
۸.

بررسی تطبیقی سیاست های راهبرد کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه و سیاست های فقرزدایی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۳۲
در طول سال های پس از انقلاب اسلامی، به رغم اجرای سیاست ها و رشد اسمی مبالغ صرف شده برای فقرزدایی و اجرای شش برنامه توسعه طی 32 سال اخیر، فقر درآمدی و فقر چند بعدی همچنان یک چالش مهم در اقتصاد ایران باقی مانده است که نشان می دهد همانند سایر کشورها به یک راهبرد منسجم و یکپارچه برای مبارزه با فقر در ایران نیاز داریم. از این رو این پژوهش بدنبال مقایسه سیاست های راهبرد کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه با برنامه های توسعه ای موجود کشور، شناسایی سیاست ها، وجوه اشتراک و تمایز سیاست های راهبرد کاهش فقر است. روش مطالعه به صورت تحلیلی- تطبیقی و به شیوه اسنادی است. با دسته بندی موضوعی کشورهای درحال توسعه دارای PRSP در چارچوب سیاست های سه گانه پژوهش حاضر (اقتصاد کلان، حکمرانی و مدیریت مخارج عمومی، سیاست های بخشی و ساختاری) و مقایسه با برنامه های ایران، سیاست های راهبرد کاهش فقر در ایران پیشنهاد شده است. با اولویت سیاست های حکمرانی خوب و مدیریت مخارج عمومی، پیگیری سیاست کنترل تورم، سیاست های رشد اقتصادی پایدار و سیاست های اشتغال زا، منسجم و یکپارچه پیگیری شوند. برنامه های کاهش فقر مستلزم مشارکت در رشد اقتصادی کشور به ویژه دهک های متوسط و پایین جامعه و سپس بهره مندی آنها از محصول رشد اقتصادی است. آسیب شناسی ریشه عدم مشارکت فقرا در برنامه های متنوع کاهش فقر کشور لازم است. سیاست خدمات بیمه اجتماعی ، مکمل سیاستها است.
۹.

The Asymmetric Impact of Weighting Economic and Political Events on the Fluctuations of Banking Group Index (Case of Tehran Stock Exchange)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۳۹
Stock Exchange Investors have paid more attention to the banking group in recent years so that in many cases, the direction of the banking index has changed the general direction of the market. Therefore, exploring the banking index fluctuation is important from the point of view of investors as well as the direction of the market. The purpose is to examine the effectiveness and direction of news, as one of the most important factors in the formation of volatility, on the banking group index in Tehran Stock Exchange by using 1460 daily records during 2018-2019 and the GARCH family's method. The data were collected for four different newsgroups, including economic, political, psychological, and financial. After that, the news that had more relationship with the banking group was separated to underscore in the weighting stage and divided into the positive and negative news, according to the perspectives of capital market experts and economic elites. The results indicated that newsgroups have a significant effect on the group index, and only the negative political model on the banking group has an asymmetric effect. The results indicated that political and economic news has a positive and significant impact on banking index fluctuations.
۱۰.

Financial Sanctions and Economic Growth: An Intervention Time-series Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۵۱
In the present study, the authors examined the impact of financial sanctions on economic growth using Iran's data and intervention time-series analysis over the period 2005-2017. Financial sanctions targeted the country's financial resources and increased interest rates and medium- and long-term financing costs. In general, financial sanctions adversely affected the financial sector. In this regard, blocking of assets and restricted access to financial and foreign exchange resources, depreciated domestic currency, reduced investment, exports, and production along with increased inflation and unemployment ultimately reduced economic growth. The results indicated the effectiveness of financial sanctions on economic growth in the short-run. However, during the third period (2010-2014), when severe and multilateral financial sanctions are imposed, the coefficient is negative (0.54), which is higher, compared to the other periods. As the economic sanctions of Iran have intensified, the economic growth has slowed down. Nevertheless, in the long run, financial sanctions have had a weaker negative effect of 0.19 on the economic growth.
۱۱.

The Impact of Macroprudential Policies on the Vulnerability of the Banking System: Dynamic Panel Model(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۱
In the aftermath of the global financial crisis (2007-2009), policymakers in the developing countries and emerging economies have generally relied on macroprudential policies to achieve financial stability. Since the banking system's vulnerability plays an essential role in financial instability, and the banking system's stability is exposed to vulnerability, we examine macroprudential policies' effectiveness in reducing banking vulnerability and economic instability through containing credit growth. We estimated a dynamic panel for 14 Iranian banks using GMM and Arellano-Bovar / Blundell-bond two-stage estimators during 2009-2018. The results indicate that the increase in lending rates in the interbank market leads to the banking system's contraction of lending capacity. The positive and significant effect of the economic growth index indicates the banks' procyclical behavior. That financial institutions in the business cycles behave procyclical in lending. The diminishing effect of the macroprudential policy index on the bank credit expansion indicates that macroprudential authority and policy tools' application reduces the banking system's instability and vulnerability. Therefore, to reduce financial intermediation instability, the financial sector regulator can institutionalize macroprudential policies.
۱۲.

بررسی تاثیر درآمد بر کیفیت زندگی زنان (مطالعه نمونه ای کارکنان زن دانشگاه زنجان)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۷۳
کیفیت زندگی زنان یکی از عوامل مهم و موثر در ارتقا و تعامل مطلوب زنان دراجتماع محسوب میشود. این امر به ویژه در قشر زنان پانهاده به میدان های آموزشی دانشگاهی که در تحقیق حاضر مدنظر است، اهمیت بیشتری دارد، زیرا در ایجاد و حفظ سلامت فکر وتوانایی مقابله با مشکلات روزمره زندگی، ایجاد روابط سالم و صمیمانه با هم نوعان و داشتن زندگی هدف دار نقش دارد. این پژوهش برآن است تا با بررسی تاثیر درآمد بر کیفیت زندگی زنان (مطالعه موردی کارکنان زن دانشگاه زنجان) توصیه ها و راهکارهایی را به برنامه ریزان و مدیران ارائه نماید. این پژوهش با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی انجام شده و به منظور تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss و آزمون همبستگی ورگرسیون چندگانه استفاده نموده است. همچنین از روش توصیفی و تحلیلی در محدوده زمانی سال 97-1396 استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شاغل زن دانشگاه زنجان که 150 نفر هستند را شامل میشود. برای تعیین اندازه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و به تعداد 100نفرنمونه بررسی شده است. نتایج نشان داد هرچه میزان درآمد زن در خانواده افزایش یابد، سطح کیفیت زندگی نیز افزایش می یابد.
۱۳.

نقش مدل های اقتصادی و چالش های آن؛ بررسی روش شناختی کتاب اقتصاد حکم می راند(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۶
کتاب اقتصاد حکم می راند، اثر دنی رودریک، اثری در فلسفه و روش شناسی اقتصاد است که به بایدها و نبایدهای مدلسازی در اقتصاد می پردازد، زیرا در نظر وی مدلها هستند که اقتصاد را به علم تبدیل می کنند. گزاره اصلی رودریک در این کتاب اینست که محیط های اجتماعی متفاوت، مستلزم مدلهای متفاوت است و اشتباه اقتصاددانان اینست که یک مدل را با مدلی که در همه شرایط مناسب و قابل کاربرد است، اشتباه می گیرند و در مرتبط ساختن مدلها با دنیای واقعی، ناتوان هستند. روش مقاله دربررسی کتاب، روش اسنادی و تحلیلی است و هدف، ارزیابی محتوای اثر از دیدگاه روش شناسی اقتصاد است. نتیجه بررسی آنست که زیرنویس فصول، ترجمه نشده و برخی معادل سازی ها به بازنگری نیاز دارد. برخی نقدهای محتوایی کتاب، ایهام در عنوان، تقلیل گرایی مدلها، تنوع مدلهای مکاتب اقتصادی، بخشهای غیرمدلی اقتصاد، علمی بودن بدلیل روش، ابهام در فروض مهم مدل، پیشرفت افقی یا عمودی علم اقتصاد، مشکل علم اقتصاد یا اقتصاددانان، و کاربرد روش رودریک در مدل تعادل عمومی تصادفی پویا در اقتصاد کلان است.
۱۴.

تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۲۲۳
تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا چکیدهدستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار، یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می آید و همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشورها قرار دارد. برای دستیابی به این هدف باید موانع و محدودیت های در مسیر رشد را شناسایی کرد؛ چرا که یک استراتژی رشد در صورتی موفق خواهد بود که موانع پیش روی آن شناسایی و برای برطرف کردن آن ها تمهیداتی در نظر گرفته شده باشد. یکی از مهمترین تنگناهای رشد اقتصادی که همواره مورد توجه صاحبنظران اقتصادی بوده است، تنگنای تامین مالی است. مدل رشدی که در تحقیق پیش رو تخمین زده شده، شامل متغیر تامین مالی برای 15 کشور منتخب منطقه منا است. دوره زمانی مورد مطالعه، سال های 2016-2003 و روش تخمینی که مورد استفاده قرار گرفته، روش GMM (پنل دیتای پویا) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه تأثیر مثبت می گذارد و توسعه این متغیر موجب رونق رشد اقتصادی خواهد شدطبقه بندی JEL: E60 ، N10کلمات کلیدی: تامین مالی، رشد اقتصادی، کشورهای منا، مدل رشد، پنل دیتای پویا کلمات کلیدی: تامین مالی، رشد اقتصادی، کشورهای منا
۱۵.

How to Escape the Middle Income Trap in Iran? Lessons from Malaysia, Thailand South Korea and China(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۳۵۴
In 2010, the World Bank categorized countries by GDP (at Purchasing Power Parity) per capita (at constant 1990 prices) in three categories: low, middle (low and high), and high. If a country falls in a trap at least 28 years in the low middle income and at least 14 years in the high middle income group, then it is included in low and middle income groups, respectively .In this paper, using the experience of successful countries in avoiding the trap, we investigated the impact of investment, human capital, high-tech exports, total factor productivity, exports of goods and services, and the value added of service sectors on per capita GDP growth during 1991-2014, using panel data. Research findings in the literature indicated that in selected Asian countries, human capital and total factor productivity growth with positive and significant effects have the greatest impact on avoiding the trap. In the case of Iran, human capital and the total factor productivity growth have positive and significant effects on the economic growth, but such effects have not been so great to help escaping Iran’s economy from the middle- income trap. Therefore, Iran has remained in the middle- income trap over the past 58 years. JEL Classification: J24, D24, E22, C33.
۱۶.

نقش تامین مالی به عنوان یک راهبرد در پایداری و تحقق رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۸۴
برای تقویت رشد اقتصادی راهبردهای مختلفی وجود دارد. در این مقاله تأثیر تأمین مالی، به عنوان یک عامل مؤثر بر رشد، بر بخش های گوناگون اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده- ستانده بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1396 و با بهره گیری از روش های نوین، ارتباط این بخش با بخش های دیگر مورد سنجش قرار گرفته است. در روش استخراج فرضیه ای نتایج نشان داد بخش بانک و مؤسسات مالی بیشترین تأثیر را بر خودش دارد که نشان دهنده یک اشتباه راهبردی در نظام تأمین مالی کشور است. پس از آن بخش ساختمانی غیرمسکونی در مرتبه دوم و بخش فعالیت های اداری و پشتیبانی در مرتبه سوم متأثر از تأمین مالی بخش بانکی است. اما نتایج روش حوزه نفوذ نشان بخش بانکی دارای بیشترین نفوذ در بخش عمده فروشی و خرده فروشی است و قوت و ضعف تأمین مالی، تغییرات بیشتری در این بخش را موجب می شود. پس از این بخش، بخش ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی در رتبه دوم و بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی در رتبه سوم تأثیرپذیری قرار دارند.
۱۷.

The Impact of Exchange Rate volatility on Banking Performance (case of Iran)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۳۱۲
Banks play an important role in the Iranian economy which has a bank-based financial system. We examined the impact of exchange rate volatility as a determinant of banks' performance. In recent years, the exchange rate has been volatile in the Iranian economy and have an adverse effect on banks' performance. This study, investigate the issue for the period 2007-2017 for 14 Iranian banks. Exchange rate fluctuations are derived by GARCH method and the effect of its fluctuations on bank performance examined using panel data method. In order to evaluate banks' performance, we used two criteria, namely liquidity and profitability. Estimation of econometric model using panel data by random effects indicated that exchange rate volatility has a negative and statistically significant effect on banks' capital return ratio. Exchange rate volatility is also a determinant in increasing the ratio of lending to total bank deposits, as it increases the financial gap and creates the credit risk that the gap entails. JEL: N10, G01, E44, C22.
۱۸.

Islamic Social Banking Platform (Case of Resalat Islamic Bank)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۳
In this paper, we examined an effective business model for the ecosystem of Islamic FinTech for Resalat Islamic Bank. The article discussed three phases of Resalat Bank development as a Platform in formulating social business models that require new value propositions, value constellations, and profit equations, and as such, resembles business model innovation. The result of the qualitative method for comparing Resalat Bank and Grameen Bank indicated that the business model of Resalat Bank is more efficient than Grameen Bank. We also discussed the challenges of transformation from the "current Islamic banking business model" to "Islamic banking as a platform" and proposes a framework for "Islamic bank as a platform" at the macro and micro levels.
۱۹.

اندیشه های اقتصادی ابن خلدون؛ ارزیابی انتقادی چهار ادعا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۹
ابن خلدون پیشگام اندیشه اقتصادی مدرن در قرن چهاردهم میلادی است.این مقاله به ارزیابی چهار ادعا در مورد اندیشه های اقتصادی ابن خلدون می پردازد. اول، این که اندیشه های اقتصادی ابن خلدون با اندیشه های بعدی پیوستگی ندارد. دوم، این که اندیشه های وی اندیشه اقتصادی اسلام است. سوم این که ابن خلدون مبدع نظریه ارزش مبتنی بر کار است. چهارم اینکه وی پیشگام مارکس در تحلیل ماتریالیستی تاریخ است. در این مقاله ادعاهای یادشده با استفاده از روش تحلیلی مورد ارزیابی قرار می گیرد و نشان داده می شود که اندیشه های اقتصادی ابن خلدون از طریق مکتب سالامانکا به اندیشه های اقتصادی اسکاتلندی (کلاسیک) منتقل شده است. لذا از پیوستگی برخوردار است.اندیشه های اقتصادی ابن خلدون، اندیشه های اقتصادی اسلام نیست، بلکه تحلیل اقتصاد مسلمین در یک جغرافیای محدوداست. همچنین ابن خلدون مبدع نظریه ارزش مبتنی بر کار و ماتریالیسم تاریخی نمی باشد.
۲۰.

بررسی ویژگی های چرخه مالی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۲۷
در این مقاله، ویژگی های اصلی چرخه مالی در اقتصاد ایران بررسی شده و با استفاده از مشاهدات فصلی طی دوره زمانی 1369 تا 1395، چرخه های مالی ایران استخراج شده است. بدین منظور، از مدل سری های زمانی ساختاری با مولفه های غیر قابل مشاهده و الگوریتم فیلترکالمن استفاده شده و با به کارگیری روش حداکثر راستنمایی، پارامترهای نامعلوم برآورد شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که اولاً، نسبت وام به سپرده در مدت زمان مورد مطالعه دارای نوسانات زیادی بوده و شکاف میان ایندو به عنوان شکاف تامین مالی یکی از علل بحران مالی است و همچنین تاریخ رخداد بحران بانکی از طریق شاخص فشار بازار پول با استفاده از الگوی چرخشی مارکف شناسایی شده و این نشاندهنده تقدم شتاب اعتبار به بحران بانکی است. ثانیاً، چرخه مالی حاصل از مدل برآورد شده نشاندهنده تعمیق مالی در سالهای اخیر است که حاصل گسترش اعتبار و به دنبال آن افزایش نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی است. ثالثاً، رگرسیون لاجیت رابطه مثبت میان احتمال بحران بانکی و نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان