مجله اقتصادی

چشم انداز نظام اقتصاد بین الملل و جایگاه ایران

نویسندگان:
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۸۲
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تأثیر تحولات بین المللی ازجمله بحران اقتصادی اخیر فرصت مناسبی برای ارزیابی جایگاه نسبی کشورها از جمله کشور ما در نظام اقتصاد بین الملل می باشد. براین اساس، متنی که درپی می آید سخنرانی جناب آقای علی دینی ترکمانی عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی است که شامل اظهارات ایشان و پاسخ به سؤالات حضار می باشد.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۸