مجله اقتصادی
نویسندگان:
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۰۷

چکیده

تأثیر تحولات بین المللی ازجمله بحران اقتصادی اخیر فرصت مناسبی برای ارزیابی جایگاه نسبی کشورها از جمله کشور ما در نظام اقتصاد بین الملل می باشد. براین اساس، متنی که درپی می آید سخنرانی جناب آقای علی دینی ترکمانی عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی است که شامل اظهارات ایشان و پاسخ به سؤالات حضار می باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۳