تحقیقات مالی - نشریه علمی (وزارت علوم)

تحقیقات مالی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۴۲۳-۵۳۷۷
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۸۹
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: رضا عیوضلو
مدیر مسئول: طاهر روشندل اربطانی
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۱۰۲۴-۸۱۵۳
صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: رضا راعی
هیئت تحریریه: احمد جعفری صمیمی، محمد نمازی، ابوالحسن جلیلوند، رضا تهرانی ، محمد اسماعیل فدایی نژاد، علی ثقفیعلی جهانخانی، علی جهانخانی، وحید محمودی
آدرس: تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و بزرگراه چمران، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان جنوبی، طبقه همکف، دفتر مجلات دانشکده مدیریت.
تلفن: ۰۲۱۶۱۱۱۷۶۳۷
وب سایت: https://jfr.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: jfr@ut.ac.ir
فکس: ۰۲۱۸۸۰۰۶۴۷۷
کد پستی: ۱۴۱۱۷۱۳۱۱۴

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸