دانش حسابداری - نشریه علمی (وزارت علوم)

دانش حسابداری (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۴۷۶-۲۹۲X
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۷ دی ۱۳۸۸
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: دکتر حمیدرضا حُرّی
مدیر مسئول: دکتر امید پورحیدری
ناشر: دانشگاه شهید باهنر کرمان
p-issn: ۲۰۰۸-۸۹۱۴
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر امید پورحیدری
مدیر اجرایی: امین محمدی
هیئت تحریریه: دکتر حسن یزدی‌فر، دکتر سعید همایون، دکتر مهدی بهار‌مقدم، دکتر امید پورحیدری، دکتر علی ثقفی، دکتر احمد خدامی‌پور، دکتر سیداحمد خلیفه سلطانی، دکتر مهدی صالحی، دکتر محمد عرب‌مازار یزدی، دکتر داریوش فروغی، دکتر مهدی مرادی، دکتر حسین مهرابی بشر آبادی، دکتر ساسان مهرانی
آدرس: کرمان، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دفتر مجله دانش حسابداری.
تلفن: ۰۳۴۳۳۲۵۷۵۵۰
وب سایت: https://jak.uk.ac.ir/
پست الکترونیکی: jak@uk.ac.ir
کد پستی: ۷۶۱۶۹۱۴۱۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱