روش شناسی علوم انسانی - نشریه علمی (وزارت علوم)

روش شناسی علوم انسانی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم انسانی
e-issn: ۲۵۸۸-۵۷۷۴
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۸۷
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
p-issn: ۱۶۰۸-۷۰۷۰
صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: سیدحمیدرضا حسنی
مدیر داخلی: سید علی طوسی
هیئت تحریریه: محمدتقی ایمان، حسن‌آقانظری، علی پایا، حسن دانایی فرد، غلامعلی افروز، بهرام محسن پور، محمد جعفر پاک سرشت
آدرس: قم ، شهرک پردیسان بعد از دانشگاه آزاد اسلامی
وب سایت: http://method.rihu.ac.ir/
پست الکترونیکی: method@rihu.ac.ir
کد پستی: ۳۷۴۹۱۱۳۳۶۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۹