سیاست جهانی - نشریه علمی (وزارت علوم)

سیاست جهانی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
e-issn: ۲۵۳۸-۴۸۹۹
سازمان همکار: با مشارکت انجمن ایرانی روابط بین الملل
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر سید امیر نیاکویی
ناشر: دانشگاه گیلان
p-issn: ۲۳۸۳-۰۱۲۳
صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
رتبه: ب
سردبیر: دکتر رضا سیمبر
مدیر اجرایی: دکتر سجاد بهرامی مقدم
هیئت تحریریه: دکتر حسین دهشیار، دکتر عباس مصلی نژاد، دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین، دکتر نسرین مصفا، دکتر ابراهیم متقی، دکتر احمد جانسیز، دکتر محمدعلی بصیری، دکتر غلامرضا کریمی**اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر مهران کامروا
وب سایت: https://interpolitics.guilan.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳