دولت پژوهی - علمی-پژوهشی

دولت پژوهی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
e-issn: ۲۴۷۶-۶۸۲۸
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۴
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
p-issn: ۲۴۷۶-۲۸۰۶
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر شجاع احمدوند
مدیر داخلی: سمانه موحدی
هیئت تحریریه: حسین سلیمی، کیومرث اشتریان، محمد علی شیرخانی، داوود فیرحی، الهه کولایی، اصغر کیوان حسینی، احمد گل محمدی، علی مرشدی زاد، علی اصغر مصلح، حمیدرضا ملک محمدی، مجتبی مقصودی، عباس منوچهری، منصور میراحمدی
تلفن: ۰۲۱۴۸۳۹۲۴۷۱
وب سایت: http://tssq.atu.ac.ir
پست الکترونیکی: tssq@atu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵