مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

صحیفه مبین 1375 شماره 6 و 7 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۷.

عارف قدس آشیان- مروری بر زندگانی مرحوم میرزا مهدی الهی قمشه‌ای(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)