مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

صحیفه مبین 1382 شماره 31 و 32 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۲.

استشهاد به آیات قرآن، در کلام حضرت زهرا علیهاالسلام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

راه‏های مبارزه با آفات عفاف(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)