پژوهش های ادبی

پژوهش های ادبی

پژوهش های ادبی سال چهاردهم زمستان 1396 شماره 58 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۶.

بررسی شخصیت پردازی و ساحتهای زاویه دید در دو رمان مهاجرت (آینه های دردار و همنوایی شبانة ارکستر چوبها) بر اساس دیدگاه روایی پاول سیمپسون(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 497 تعداد دانلود : 217

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱