پژوهش های ادبی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های ادبی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
سازمان همکار: با همکاری دانشگاه تربیت مدرس
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۸۲
مدیر مسئول: دکتر غلامحسین غلامحسین زاده
ناشر: انجمن زبان و ادبیات فارسی
صاحب امتیاز: انجمن زبان و ادبیات فارسی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر مهین پناهی
مدیر اجرایی: دکتر افسون قنبری
هیئت تحریریه: محسن ابوالقاسمی، منوچهر اکبری، مهین پناهی، جلیل تجلیل، محسن حسینی مؤخر، محمد دانشگر، حسن ذوالفقاری، ابوالقاسم رادفر، غلامرضا ستوده، قدرتاله طاهری، غلامحسین غلامحسین زاده، سید حسین فاطمی، ناصر نیکوبخت
آدرس: هران خیابان فاطمی غربی ، خیابان سیندخت شمالی درب جنوبی دانشگاه تربیت مدرس ضلع جنوب غربی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی
تلفن: ۰۲۱۸۲۸۸۴۰۶۷
وب سایت: https://lire.modares.ac.ir/
پست الکترونیکی: anjoman_zvaf@yahoo.com
کد پستی: ۱۴۱۱۷۱۳۱۱۶

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱