پژوهش های ادبی

پژوهش های ادبی

پژوهش های ادبی سال یازدهم تابستان 1393 شماره 44

مقالات

۱.

بررسی و تحلیل انتقادی رساله های فارسی فرصت الدولة شیرازی درباره بلاغت و انشا متعلق به مجموعة دریای کبیر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی ادبیات علوم ادبی بلاغت
  2. حوزه‌های تخصصی ادبیات کلیات نقد و معرفی کتاب(review)
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۲۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷