پژوهش در هنر و علوم انسانی

پژوهش در هنر و علوم انسانی

پژوهش در هنر و علوم انسانی سال سوم اردیبهشت 1397 شماره 1 (پیاپی 9)

مقالات

۲.

تحلیل تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی در فرایند شکل گیری مناطق حاشیه نشین و راهکارهای رویارویی با این پدیده با تاکید بر توانمندسازی

۴.

جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر وضعیت حقوق بشر در ایران پس از انقلاب

۵.

ارزیابی میزان یادگیری دروس ابتدایی، در روش های نوین تدریس به جای روش های سنتی و معلم محور با نگاهی بر هنر نمایش و موسیقی؛ مطالعه موردی: دانش آموزان ابتدایی ناحیه یک بندرعباس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 38 تعداد دانلود : 521
۶.

بررسی ظروف سفالی معاصر استان گیلان با تأکید بر گمج ها

۷.

رضایت سنجی ساکنان روستایی از طرح های بهسازی مسکن روستایی با استفاده از مدل سروکوال؛ مطالعه موردی: روستای اوغان واقع در شهرستان سراب

۸.

نشانه های بصری معراج پیامبر در نگارگری عثمانی، مطالعه ی موردی نسخه اسکندرنامه ی احمدی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴