پژوهش در هنر و علوم انسانی

پژوهش در هنر و علوم انسانی

پژوهش در هنر و علوم انسانی سال سوم اردیبهشت 1397 شماره 1 (پیاپی 9)

مقالات

۲.

تحلیل تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی در فرایند شکل گیری مناطق حاشیه نشین و راهکارهای رویارویی با این پدیده با تاکید بر توانمندسازی

۴.

جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر وضعیت حقوق بشر در ایران پس از انقلاب

۵.

ارزیابی میزان یادگیری دروس ابتدایی، در روش های نوین تدریس به جای روش های سنتی و معلم محور با نگاهی بر هنر نمایش و موسیقی؛ مطالعه موردی: دانش آموزان ابتدایی ناحیه یک بندرعباس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۸۶
۶.

بررسی ظروف سفالی معاصر استان گیلان با تأکید بر گمج ها

۷.

رضایت سنجی ساکنان روستایی از طرح های بهسازی مسکن روستایی با استفاده از مدل سروکوال؛ مطالعه موردی: روستای اوغان واقع در شهرستان سراب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۹
۸.

نشانه های بصری معراج پیامبر در نگارگری عثمانی، مطالعه ی موردی نسخه اسکندرنامه ی احمدی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۷