سلامت روان کودک

سلامت روان کودک

تحول روان شناختی کودک سال اول تابستان 1394 شماره 3

مقالات

۱.

مقایسه ترسیم خانواده کودکان دارای مادر شاغل و کودکان دارای مادر خانه دار

۲.

مقایسه ترسیم خانواده کودکان دارای مادر شاغل و کودکان دارای مادر خانه دار

۳.

مقایسه تنظیم هیجان و خودمهارگری در کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه- فزون کنشی

۴.

تاثیر بازی های رایانه ای شناخت محور بر کارکردهای اجرایی کودکان پیش دبستانی با ناتوانی های یادگیری عصب روان شناختی

۵.

تأثیر آموزش برنامه تحول نوجوان به والدین بر ارتباط والد- فرزند و کارکرد خانوادگی

۶.

مقایسه خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی، و کارکرد خانواده در دانش آموزان دختر تیزهوش، با هوش متوسط، و هنرستانی

۷.

نقش انسجام خانواده در تبیین رفتارهای پرخاشگرانة فرزندان

۸.

کنش های اجرایی در بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم و بستگان کودکان بهنجار

۹.

اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی– رفتاری بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳