حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی سال 30 پاییز و زمستان 1392 شماره 49 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

مسئولیت بین المللی دولت های ثالث ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی (با تحلیلی اجمالی از بحران سوریه)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 251 تعداد دانلود : 996

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸