حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی سال 31 بهار و تابستان 1393 شماره 50 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۶.

بررسی مقررات کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالایی برای نظارت و کنترل دستکاری بازار در قراردادهای آتی انرژی (مطالعه موردی ایالات متحده)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 425 تعداد دانلود : 732

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸