حقوقی بین المللی - نشریه علمی (وزارت علوم)

حقوقی بین المللی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ۲۶۴۵-۴۸۵۸
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۱ خرداد ۱۳۷۶
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: احمد رضا توحیدی
مدیر مسئول: توکل حبیب زاده
ناشر: مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
p-issn: ۲۲۵۱-۶۱۴X
صاحب امتیاز: مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: سیدقاسم زمانی
مدیر اجرایی: حسن قمری (دستیار مدیر اجرایی: مجید افراز، نسترن صادقی گندم آباد)
هیئت تحریریه: ربیعا اسکینی، نجادعلی الماسی، ابراهیم بیگ‌زاده، احمدرضا توحیدی، سیدجمال سیفی، سیدحسین صفایی، محمدرضا ضیایی بیگدلی، پوریا عسکری، محمدجعفر قنبری جهرمی، محسن محبی، سیدفضل‌الله موسوی، حمیـدرضا نیکبخت *** اعضای مشورتی گروه بین المللی دبیران: Natalya A. Chernyadyeva، Mohammad Hassan Mozafari، Jean-Marc Thouvenin
آدرس: تهران،خیابان آیت‌اله طالقانی،نبش خیابان شهید عباس موسوی، شمارۀ 80
تلفن: ۰۲۱۸۸۸۲۵۰۷۱
وب سایت: https://www.cilamag.ir/
پست الکترونیکی: cilamag@cila.ir
فکس: ۰۲۱۸۸۸۲۳۸۱۲
کد پستی: ۱۵۸۳۶۳۶۸۳۴

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸