حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی 1388 شماره 40 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

جنگ علیه حقوق انسان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

ارزیابی گزارش دیده بان حقوق بشر (2009) در مورد استفاده رژیم صهیونیستی از فسفر سفید علیه مردم غزه از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

جنگ علیه حقوق جنگ: ارزیابی نبرد 22 روزه غزه از نگاه حقوق بین الملل بشر دوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸