مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی زمستان 1390 شماره 31 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

برآورد نااطمینانی در قیمت نفت سنگین ایران و سبد اوپک: کاربرد معادلات دیفرانسیل تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

مدل سازی بیماری هلندی در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی محاسبه پذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی اثر روش های مدیریت در بخش های تقاضا و تولید بر برنامه ریزی انرژی بلندمدت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

رابطه بین مصرف برق، انتشار آلاینده ها و تولید ناخالص داخلی؛ مقایسه بین کشورهای کم درآمد و پر درآمد(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تحلیل اقتصادسنجی اثرات تغییر ساعت رسمی (DST) بر الگوی مصرف انرژی الکتریکی: مطالعه موردی تجربه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

ارائه مدلی برای کاهش ریسک پروژه های نیروگاهی بر اساس رویکرد بهینه سازی چند هدفه و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

بررسی رابطه تمرکز مالکیت و توجیه اقتصادی خرید پوشش های بیمه ای مطالعه موردی صنعت نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹