مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی زمستان 1385 شماره 11

مقالات

۱.

طراحی الگوی پیش بینی میان مدت جهت برآورد نیازهای سرمایه گذاری و نشر آلاینده های زیست محیطی در صنعت برق ایران (92-1385)

۲.

بررسی اثر سناریوهای مختلف قیمتی بر میزان مصرف بنزین

۳.

بررسی تاثیر قیمت های بالای نفت بر تقاضای جهانی نفت ( با تاکید بر کشورهای در حال توسعه )

۴.

رفتار پویای قیمت های تک محموله و آتی های نفت خام

۵.

تکنیک آنالیز تاثیر بر روند (AIT) نقطه تلاقی تکنیک های کمی و کیفی پیش بینی ( با مثلی در زمینه آینده پژوهی انرژی )

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹