مطالعات اقتصاد انرژی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات اقتصاد انرژی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۳ آذر ۱۳۸۷
مدیر مسئول: علی اصغر زارعی
ناشر: موسسه مطالعات بین المللی انرژی
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات بین المللی انرژی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: حمید ابریشمی
مدیر داخلی: سید جعفر حجازی
هیئت تحریریه: دکتر حمید ابریشمی، دکتر محمد حسن پنجه شاهی، دکتر محمد باقر حشمت زاده، دکتر مرتضی محمدی اردهالی
آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، خیابان سایه، شماره 65، موسسه مطالعات بین المللی انرژی
تلفن: ۰۲۱۶۲۲۰۴۹۶۲۷
وب سایت: http://www.iies.ac.ir/
کد پستی: ۱۹۶۷۷۴۳۷۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹