مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی تیر 1386 شماره 13

مقالات

۱.

تحلیلی بر تاثیر کششهای درآمدی و قیمتی تقاضای انرژی در مدل IWEM(با مروری بر ساختار مدل IWEMو چشم انداز آن)

۲.

بررسی مکانیسم های قیمت گذاری گاز طبیعی در مناطق مختلف

۴.

مدلسازی انتقال مخازن CNG برای تامین موقت نیاز گاز طبیعی

۵.

بررسی ملاحضات ویژه سنجش بهره وری در بخش نفت

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹