مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی بهار 1383 شماره 0

مقالات

۱.

بررسی اقتصادی ترانزیت نفت حوزه خزر به بازارهای جهانی ، فرصت ها و چالش های فراروی ایران

۲.

بررسی مدل جهانی پیش بینی انرژی WEPS

کلید واژه ها: پیش بینی بلندمدت انرژی مدل سازی انرژی کشش های مصرف انرژی نسبت به رشد اقتصادی روابط ساختاری و رفتاری اداره اطلاعات انرژی آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۰ تعداد دانلود : ۸۳۱
سیستم پیش بینی جهانی انرژی ، یک مدل محاسباتی برای یش بینی های انرژی است که توسط اداره اطلاعات انرژی (EIA) وابسته به وزارت آمریکا به منظور ایجاد یک چارچوب سازگار و یکپارچه برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی روندها در بازار جهانی انرژی طراحی شده است . هدف مدل ، ارائه پیش بینی هایی از مصرف انرژی در کشورها و نقاط مختلف جهان به تفکیک انواع انرژی مصرفی است .این مدل از یک سری زیر سیستم های مستقل پیش بینی انرژی تشکیل می شود و همزمان از نتایج برخی از مدل های مستقل دیگر پیش بینی انرژی EIA نیز بهره می برد .
۳.

دورنمای انرژی و نفت

نویسنده:

کلید واژه ها: رشد اقتصادی دورنمای انرژی و نفت پیش بینی عرضه و تقاضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۶۶۶
فرآیند تغییر ساختارهای اقتصادی - سیاسی جهان در هزاره جدید از شتاب فزاینده ای برخوردار است . در این میان وضعیت انرژی و نفت به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی دارای جایگاه ویژه ای است . شناخت متغیرهای موثر بر بازار انرژی خصوصا بازار نفت از جمله اهداف مهم دست اندرکاران این بازارها است . بررسی دورنمای انرژی و نفت در سطوح مختلف ، خصوصا در بعد زمانی طولانی ، محققان را قادر به حذف نوسانات شدید خواهد کرد .
۴.

برآورد تابع تقاضای فرآورده های نفتی در بخش صنعتی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: صنعت فرآورده های نفتی تابع تقاضا کشش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۰ تعداد دانلود : ۷۶۴
در دنیای امروز ، مدیریت تقاضا نقش بسیار مهمی در برنامه ریزی کشورهادارد و با عنایت به این نکته که انرژی از پارامتر ها و عوامی بسیار مهم در امنیت اقتصادی کشور ما محسوب می شود و سهم قابل توجهی در درآمد ملی و سبد هزینه خانوارها دارد ؛ مدیریت تقاضای انرژی می تواند از اهمیت فاوانی در تامین امنیت اقتصادی برخوردار باشد . در حال حاضر در همه استان های کشور نفت کوره بیشترین سهم را در تامین انرژی صنایع به عهده دارد .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹