مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی پاییز 1384 شماره 6

مقالات

۱.

بررسی تاثیر بهبود فناوری تولید بر ارتقا بهره وری در فعالیت های بالادستی صنعت نفت با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی

۲.

آزاد سازی در بازارهای عمده گاز جهان

۴.

توجیه اقتصادی اصلاحات ساختاری در سیستم پالایش ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹