مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی بهار 1384 شماره 4

مقالات

۱.

ارزیابی اقتصادی پروژه های تزریق گاز به مخازن نفتی در کشو ر

۲.

مدل سازی و پیش بینی قیمت نفت خام WTI

۴.

مدل سازی انرژی و اقتصاد سیستم تولید همزمان به روش بهینه سازی تکمیلی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹