مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی بهار 1385 شماره 8

مقالات

۲.

بررسی تئوریک مدل های قیمت گذاری گاز طبیعی

۳.

توسعه صادرات نفت اوپک در فرآیند جهانی شدن اقتصاد

۴.

برنامه ریزی توزیع , انتقال و ذخیره سازی نفت خام

۵.

آیا برای جلوگیری از تغییرات زیست محیطی اراده لازم وجود دارد ؟

۶.

کاربرد ابزارهای مالی در قرارداد های نفت و گاز : الگویی برای ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹