مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد انرژی پاییز 1385 شماره 10

مقالات

۱.

ارزیابی اثرات توسعه بخش انرژی کشور بر انتشار آلاینده های هوا و گازهای گلخانه ای

۲.

تحلیل راهبردی از افزایش قمیت جهانی نفت : نظریه پیک تولید

۳.

پیش بینی مصرف فرآورده های نفتی : مقایسه سیستم معادلات اقتصاد سنجی و شبکه های عصبی

۴.

سیاست های بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر غیر برق ـ آبی در کشورهای منتخب و جایگاه ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹