دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران سال بیست و پنجم پاییز 1362 شماره 1 و 2 و 3 و 4 (پیاپی 101 تا 104)

مقالات

۴.

نظریه عقول عشره (1) سهروردی تا چه حد نظریه عقول عشره را پذیرفته است؟ و چگونه از آن متأثر گشته است؟

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۴ تعداد دانلود : ۵۷۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۰