حرکت

حرکت

حرکت زمستان 1384 شماره 26 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان معاونت تربیت بدنی و تندرستی آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های ارگونومیک میز و نیمکت مدارس با شاخص های آنتروپومتری دانش آموزان پسر شهرستان کرمانشاه و شیوع ناهنجاری های ستون فقرات و اندام اسکلتی فوقانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۹ تعداد دانلود : ۸۱۸
۴.

بررسی قوت ها و ضعف های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فرانسه (1998) به منظور ارائه راهکار برای جام جهانی 2006(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۶ تعداد دانلود : ۶۳۲
۶.

بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی به همراه مصرف مکمل آهن بر برخی ترکیبات خون دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

تأثیر شش هفته تمرین مداوم و متناوب هوازی بر سیستم همورال موش های صحرایی ماده مسن(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

بررسی انتقال دوطرفه در مهارت دریبل بسکتبال از دست برتر به دست غیربرتر و بالعکس در دانشجویان دختر دانشگاه تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۵ تعداد دانلود : ۷۹۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹