بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید بهمن و اسفند 1387 شماره 33

مقالات

۱.

بررسی وضعیت اصناف تهران در ایجاد گازهای مخرب لایه ازن (انتقال صنوف آلاینده)

۳.

برآورد تابع قیمت هدانیک اجاره بها

۴.

اثرات واسطه ای برنامه های توسعه صادرات (EPP) بر عملکرد صادرات شرکت ها (FEP)

۵.

تحلیل سند چشم انداز توسعه کشور مالزی در بخش روستایی و کشاورزی

۶.

بررسی تاثیر رضایت مندی مشتری، اعتماد مشتری به نام تجاری و ارزش ویژه نام تجاری در وفاداری رفتاری و نگرشی مشتری

۷.

سازمان جهانی تجارت و جامعه مدنی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳