بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید آذر و دی 1386 شماره 26 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

آثار برپایی نمایشگاه های تجاری بین المللی بر توسعه صادرات غیر نفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

فرصت ها و چالش های تجاری عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی رابطه بازرگانی ایران با کشورهای عضو اکو(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

اندازه گیری مزیت های نسبی بالقوه فعالیتهای صنعتی بخش صنعت نساجی پوشاک استان ایلام با استفاده از روش هزینه منابع داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۱ تعداد دانلود : ۴۹۵
۸.

روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

تاثیر یارانه انرژی در تامین عدالت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵۳