بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید بهمن و اسفند 1385 شماره 21

مقالات

۱.

نحوه عملی تنظیم قرارداداها در قانون ایران

۲.

نظارت،کنترل و بازرسی(مفاهیم،الگوها،کاربردها)

۳.

ضرورت اصلاح و بازنگری قانون تجارت،نقایص قانون و نقاط قوت لایحه

۴.

قانون مناقصات،گامی در جهت سالم سازی و کوچک سازی دولت

۵.

معاهده حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولت ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳