بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید فروردین و اردیبهشن 1383 شماره 5

مقالات

۱.

محاسبه میزان تفاوت سود بانکی در ایران

۲.

اقتصاد و بازرگانی ایران: مشکلات و چشم اندازهای اصلاحات و بازسازی اقتصاد ایران

۳.

اقتصاد و بازرگانی جهان: بررسی علل تحولات توسعه ای ژاپن (قسمت دوم)

۶.

اقتصاد و مدیریت بازرگانی: جایگاه ارزش تجاری محصولات باغی ایران در بازار مشترک اسلامی

۷.

شیوه های گفت و گوی مؤثر (قسمت اول)

۸.

بسته بندی کالاهای صادراتی (قسمت چهارم و پایانی)

۹.

بازار شناسی: بررسی فرصت های تجاری و پتانسیل مبادلاتی دوجانبه بین ایران و کشورهای تایلند و فیلیپین

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳