پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

پژوهش های اقتصادی زمستان 1384 شماره 16 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

رویکرد حکمروایی شهری و ضرورت آن در مدیریت منطقه کلان شهری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی تقاضا برای انواع سوخت و جایگزینی بین آنها در نیروگاه های حرارتی تولید برق کشور (تابعه وزارت نیرو)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی تاثیر تکنولوژی های وارداتی بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

کاربرد الگوی برنامه ریزی آرمانی در توزیع اعتبارات عمرانی (مطالعه موردی آموزش و پرورش استان گیلان)(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

سیاستهای بلند مدت صادرات انرژی بر اساس الگوی بهینه سازی جریان انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹