پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
e-issn: ۲۹۸۰-۷۸۳۲
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۵ فروردین ۱۳۸۰
مدیر مسئول: پرستو محمدی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
p-issn: ۱۷۳۵-۶۷۶۸
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: مجید صامتی
هیئت تحریریه: مجید احمدیان، یداله دادگر، حسین صادقی، مرتضی عزتی، منصور زراء نژاد، عباس عصاری‌آرانی، کاظم یاوری، مجید صامتی، Srdjan Redzepagic، سعید راسخی، مصطفی سلیمی فر، عبدالمجید جلایی، حسین اصغرپور، مصطفی عمادزاده
آدرس: تهران، تقاطع بزرگراه‌های شهید‌چمران و جلال ‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرّس، پژوهشکده اقتصاد دفتر فصلنامه پژوهشهای اقتصادی.
تلفن: ۰۲۱۸۲۸۸۳۹۰۷
وب سایت: https://ecor.modares.ac.ir/
پست الکترونیکی: jerc@modares.ac.ir
فکس: ۰۲۱۸۲۸۸۳۹۱۱
کد پستی: ۱۴۱۱۷۱۳۱۱۶

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹