آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳

چکیده

شیوه های مختلفی برای گردشگری وجود دارد که اساساً بر اساس ذوق‏، سلیقه و قدرت خریدار بوجود آمده و با یکدیگر متفاوت هستند. در این نوشتار به بررسی گردشگری اجتماعی(حمایتی) که یکی از شیوه های گردشگری است، پرداخته شده است. گردشگری اجتماعی نوعی از گردشگری است که با کمک دولت و سازمانهای ذیصلاح انجام می شود و گردشگرانی را که خود به تنهایی قادر به تأمین هزینه های مسافرت نیستند، مدد می رساند.در این نوع گردشگری هزینه های سفر عموماً توسط اتحادیه های کارگری، دولت، شرکتهای حمل و نقل عمومی، هتلها یا انجمن ها تأمین می گردد. بنابراین در گردشگری اجتماعی کسانی که مورد یاری قرار می گیرند عبارتند از: گروههایی از افراد با درآمد پایین، سن بالا یا کارکنانِ سازمانهایی که کمک هزینه یا بنهای مربوط به تعطیلات به آنها تعلق می گیرد.