آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳

چکیده

رسانه های اجتماعی در بسیاری از جنبه های گردشگری خصوصا در جستجوی اطلاعات، تصمیم گیری، ارتقاء گردشگری و تعامل با مشتریان نقش مهمی ایفا می کنند. با توجه به رشد روزافزون پژوهش های منتشرشده در این زمینه، هدف این پژوهش تحلیل روند انتشارات و تحلیل علم سنجی پژوهش هایی است که در زمینه رسانه های اجتماعی و گردشگری منشر شده اند. بدین منظور اطلاعات 1054 مقاله که در بازه 2009 تا 2020 منتشر شده اند، از پایگاه داده ای وب آو ساینس استخراج شده و مورد تحلیل قرار می گیرند. در این تحقیق به دو سطح تحلیل پرداخته می شود. در سطح اول روند تحقیقات و تاثیر مقالات، نویسندگان و مجلات با استفاده از تحلیل استنادی مورد بررسی قرار می گیرد. در سطح دوم ساختار شبکه هم رخدادی کلمات و شبکه هم تالیفی نویسندگان، موسسات و کشورها تحلیل می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهند که استفاده از رسانه های اجتماعی در بخش های مختلف گردشگری در سال های اخیر رشدی فزاینده داشته است