زن و جامعه (جامعه شناسی زنان سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

زن و جامعه (جامعه شناسی زنان سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات زنان
e-issn: ۲۷۸۳-۳۱۹۴
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۰
مدیر مسئول: دکتر سوسن سهامی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۲۰۰۸-۸۵۶۶
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر حبیب اله احمدی
مدیر اجرایی: دکتر زکیه فتاحی
هیئت تحریریه: دکتر حسن احدی، دکتر سید احمد احمدی، دکتر مجیدموحد، دکتر حلیمه عنایت، دکتر حبیب آقابخشی، دکتر یوسف کریمی، - دکتر الهه حجازی، دکتر زهره خسروی، دکتر طیبه زندی پور، دکتر محمود ساعتچی، دکتر شهلا کاظمی پور، دکتر علی شکور، سلطانعلی کاظمی
آدرس: فارس- مرودشت- کیلومتر 3 بلوار تخت جمشید- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت- دفتر مجله زن و جامعه
تلفن: ۰۷۱۹۱۳۰۰۰۱۲
وب سایت: https://jzvj.marvdasht.iau.ir/
پست الکترونیکی: zan-va-jameeh@miau.ac.ir
فکس: ۰۷۱۴۳۳۱۱۱۷۲
کد پستی: ۷۳۷۱۱۱۳۱۱۹

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵