رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی - علمی-پژوهشی

رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۹۳۳۳-۲۰۰۸
صاحب امتیاز: دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: فضل اله باقرزاده
هیئت تحریریه: غلامعلی افروز، محمدعلی بشارت، رسول حمایت طلب، بهروز عبدلی، محمود شیخ، انوشیروان کاظم نژاد، مهدی نمازی زاده، سید محمد کاظم واعظ موسوی
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۳۰۰۰۲
وب سایت: https://jmlm.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: jmlm@ut.ac.ir
فکس: ۰۲۱۸۸۶۳۰۰۰۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳