رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی - علمی-پژوهشی

رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی


رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: محمود گودرزی 

سردبیر: فضل الله باقرزاده 

مدیر داخلی:  مهری دارایی

هیئت تحریریه:  غلامعلی افروز، محمد علی بشارت، رسول حمایت طلب، محمود شیخ، بهروز عبدولی، انوشیروان کاظم نژاد، مهدی نمازی زاده، سید محمد کاظم واعظ موسوی

نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان 15، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، دفتر نشریه حرکت، کد پستی:14398.

تلفن: (داخلی 8822) 81-88225474 و (تلفن مستقیم)88630001 (021)   فاکس:8863001(021)

وب سایت:http://jmlm.ut.ac.ir/

پست الکترونیک: harakat@ut.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹