مطالعات رسانه های نوین - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات رسانه های نوین (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
e-issn: ۲۴۷۶-۶۵۵۰
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۳ فروردین ۱۳۹۴
مدیر مسئول: محمدمهدی فرقانی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
p-issn: ۲۵۳۸-۲۲۰۹
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: هادی خانیکی
مدیر داخلی: علیرضا عبداللهی نژاد
هیئت تحریریه: حسین افخمی، نعیم بدیعی، علیرضا دهقان، سعید ذکایی، محمد سلطانی فر، مهدی سمتی، یونس شکرخواه، سید وحید عقیلی، یحیی کمالی پور، مسعود کوثری، سید محمد مهدی زاده
آدرس: پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده علوم ارتباطات- طبقه همکف- دفتر فصلنامه
وب سایت: http://nms.atu.ac.ir/
پست الکترونیکی: nmsjournal93@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵